Obecné doporučení

Zastáváme názor, že v případě zdravotních potíží je vždy třeba vyhledat odbornou lékařskou pomoc. Máte-li dojem, že jste nemocní, navštivte vašeho lékaře.

Poslech specifických frekvencí

Na blog.energy-tabor.cz jsou kromě jiných zveřejněna i videa se specifickými frekvencemi ve formě binaurálních a monaurálních rytmů a izochronických tónů. Zvukové nahrávky z těchto videí neposlouchejte v těchto případech:

  • ještě vám nebylo 18 let
  • máte epilepsii nebo užíváte jakékoli léky ovlivňující vědomí
  • máte kardiostimulátor
  • jste těhotná
  • při řízení motorových vozidel a při obsluze strojů a zařízení vyžadujících zvýšenou pozornost a opatrnost

Výše uvedená doporučení budou na blogu vždy opakovaně uvedena před každým videem, k němuž se vztahují.

Prohlášení o obsahu blogu

Blog.energy-tabor.cz neposkytuje přímo ani nepřímo lékařské rady, ani nepředepisuje použití jakékoliv metody jako formy léčení fyzických či zdravotních potíží bez porady s lékařem. Záměrem je pouze poskytnout informace obecné povahy, které mohou návštěvníkům a uživatelům blogu napomoci při hledání fyzické, emocionální a spirituální pohody. V případě, že pro sebe využijete jakoukoliv informaci z tohoto blogu, což je vaše právo dané ústavou, provozovatel blogu ani autoři článků nepřijímají žádnou zodpovědnost za vaše konání.

Komentáře na blogu

Komentáře porušující pravidla slušného chování nebo platné zákony České republiky a spamy budou smazány. Související uživatelské účty budou zrušeny.

Platnost

Tyto Podmínky nabývají platností dnem 18. prosince 2016.